Вината Ponte Dio вече са на българския пазар

Амбициозен старт, вдъхновен от хълмистите южни склонове на Мизия и нежния дунавски бриз, който дарява гроздето с минералност и аромати.