Ponte Dio на Форум на българското вино

Ponte Dio взима участие във Форум на българското вино през 2019г. в София.

Интер Експо център

22-24.11.2019г.